budynek zdz

Kontakt:

Al. Piłsudskiego 2,
35-959 Rzeszów
Tel. 017 862 80 96, 510-998-027
e-mail: ps@zdz.rzeszow.pl

jak dojechać?
(kliknij aby powiększyć)
jak dojechać do PS ZDZ

Kierunek: Technik mechanik - od dnia 1.09.2012 ze względu na zmiany w prawie oświatowym, zdobywanie kwalifikacji będzie możliwe poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego

Proponowany Państwu przez nas  kierunek kształcenia jest zawodem o bardzo długiej historii i  bardzo poszukiwanym na rynku pracy. Obecnie  istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od  różnych technik spawalnictwa . Na tym kierunku profesjonalnie przygotujemy do wykonywania zawodu mechanika w dwóch specjalnościach obrabiarki sterowane numerycznie i spawalnictwo. W wielunowoczesnych przedsiębiorstwach  i zakładach produkcyjnych znajdują zastosowanie  obrabiarki  sterowane komputerowo nazywane obrabiarkami sterowanymi numerycznie CN (Computer Numerical Control). Programiści i operatorzy obrabiarek CNC stanowią poszukiwaną   grupę  zawodową wśród pracowników branży mechanicznej.Drugą specjalnością uczona  na kierunku technik mechanik jest spawalnictwo od lat cieszące się dużym zainteresowaniem pracodawców w całej Unii Europejskiej. Nasi słuchacze odbywają  praktyczne przygotowanie w tej specjalności w czasie zajęć teoretycznych i praktycznych w warsztatach ZDZ. Zyskują kwalifikacje do pracy  wszystkimi metodami spawalniczymi. Na zakończenieszkolenia  zdają  egzamin i otrzymują pełne uprawnienia. Zawód mechanika obejmuje swym zasięgiem  również takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń  i mechanizmów.

Czas trwania nauki: 2 lata(4 semestry)                                                                              

Nauka kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
organizowanym przez OKE uprawiającym do pracy w zawodziena terenie Polski i Unii Europejskiej.

Zajęcia odbywają się  w systemie zaocznym
co 2 tygodnie / piątek, sobota, niedziela/

Słuchacze uiszczają  tylko opłatę wpisową 

Rekrutacja trwa cały rok.    

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu / nabór letni/ i w lutym / nabór zimowy/      

 •  posiadamy uprawnienia szkoły publicznej;
 • wystawione przez nas świadectwa ukończenia szkoły są dokumentem urzędowym;
 •  uczymy w oparciu  o podstawy programowe MEN;
 • realizujemy program nauczania zatwierdzony przez MEN;
 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zajęcia  prowadzą doświadczeni, wysoko wykwalifikowani nauczyciele, praktycy – specjaliści w wybranej branży- w znacznej części egzaminatorzy swoich przedmiotów;
 • zajęcia praktyczne we własnych profesjonalnie wyposażonych pracowniach i warsztatach znajdujących się w budynku Policealnego Studium ;
 • słuchacze odbywają praktyki w  ZDZ;
 • współpracujemy z firmami;
 • czasie trwania nauki  słuchacze uczestniczą w dodatkowych szkoleniach zakończonych otrzymaniem certyfikatów;
 • szkoła zapewnia pomoce niezbędne do nauki zawodu;
 • Studium jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE, więc nasi słuchacze  zdają egzaminy zawodowe w siedzibie naszej szkoły;
 • zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej;
 • Studium doskonale przygotowuje do zawodu technika mechanika; Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania w naszym Studium jest  bliska 100%  zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W czasie całego cyklu kształcenia słuchacze poznają zagadnienia z :

 • technologii mechanicznej
 • podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń
 • układów sterowania i regulacji
 • maszynoznawstwa
 • eksploatacji maszyn i urządzeń
 • pracowni technicznej
 • bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, zarządzania jakością
 • zajęć praktycznych
 • zajęć specjalizacyjnych z wybranej specjalizacji


Do zadań technika mechanika należy::
-  posiadać umiejętność instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych
-   znać nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek sterowanych   
numerycznie
-  znać i stosować  nowoczesne metody spawalnicze
-  umieć  pracować z zastosowaniem programów komputerowych
-  znać narzędzia kontroli jakości
-  umieć projektować proste elementy mechaniczne
-  posiadać wiedzę na temat technologii produkcji


Po uzyskaniu tytułu zawodowego  można podjąć pracę niemal we  wszystkich działach gospodarki w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Technicy mechanicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują      wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej  
z projektowaniem, wytwarzaniem  i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Aby zostać słuchaczem kierunku  technik mechanik należy :

a) odwiedzić naszą szkołę z następującymi dokumentami
-  świadectwem ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej /nie jest wymagana matura/
- zaświadczeniem od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.               
- wypełnionym formularzem rejestracyjnym/ zgłoszeniowym/ pobranym ze strony 
internetowej, lub z sekretariatu szkoły                                                                                         
- 3  zdjęciami

b) uiścić opłatę wpisową 

Dla zainteresowanych pliki do pobrania:

formularz rejestracyjny (w formacie .doc)

szkolny program nauczania (w formacie .jpg)


Wszelkich informacji udziela we wszystkie dni tygodnia sekretariat szkoły
Policealne Studium ZDZ w Rzeszowie  ul Piłsudskiego 2  35-959 Rzeszów                             
Tel.      017 862 80 96, 510-998-027                 e-mail: ps@zdz.rzeszow.pl