budynek zdz

Kontakt:

Al. Piłsudskiego 2,
35-959 Rzeszów
Tel. 017 862 80 96, 510-998-027
e-mail: ps@zdz.rzeszow.pl

jak dojechać?
(kliknij aby powiększyć)
jak dojechać do PS ZDZ

Kierunek: technik bezpieczeństwa i higieny pracy - nauka bezpłatna

Technik bhp to zawód , którego specyfiką jest praca w kontakcie z ludźmi  pracującymi na różnych stanowiskach w zakładzie pracy.  Wymogi prawne nakładają na  pracodawców tworzenie  stanowisk związanych z bezpieczeństwem pracy  we wszystkich miejscach pracy, poczynając od urzędów czy małych  firm aż  po duże przedsiębiorstwa o znaczeniu kluczowym dla gospodarki.  W czasie nauki w naszej szkole słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu  dziedzin, a szczególnie z zakresu ekonomii,  prawa, mechaniki ochrony środowiska , toksykologii. Opanowują praktyczne umiejętności dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa w zakładach pracy, a także przygotowują się do komunikacji interpersonalnej.
Czas trwania nauki: 1, 5 roku (3 semestry) 
Przez cały cykl  nauka w szkole jest bezpłatna.

Rekrutacja trwa cały rok.  

 Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu / nabór letni/ i w lutym / nabór zimowy/   

 •  Studium jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE, więc nasi słuchacze  zdają egzaminy
  zawodowe w siedzibie naszej szkoły;

 • Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem
  w języku angielskim
  (Europass)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.
 • Studium doskonale przygotowuje do zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania w naszym Studium jest 
  100%  zdawalność
  egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

W czasie całego cyklu kształcenia słuchacze poznają zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • Prawna ochrona pracy
 • Podstawy konstrukcji mechanicznych, i rysunku technicznego.
 • Metodyka szkoleń i popularyzacja zagadnień bhp
 • Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Ochrona środowiska i ochrona ppoż
 • Toksykologia
 • Język obcy zawodowy
 • Zarządzanie systemami bhp - podstawy działalności gospodarczej
 • Zagrożenia w środowisku pracy / - analiza i ocena zagrożeń
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Techniki wytwarzania
 • Użytkowanie komputera
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Ochrona przeciwporażeniowa- pracownia pomiarów

Nasi absolwenci mogą podjąć pracę  w firmach państwowych i prywatnych, instytucjach szkoleniowych oraz w urzędach

Aby zostać słuchaczem kierunku  technik bhp należy :

a) odwiedzić naszą szkołę z następującymi dokumentami
-  świadectwem ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej /nie jest wymagana matura/
- zaświadczeniem od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.               
- wypełnionym formularzem rejestracyjnym/ zgłoszeniowym/ pobranym ze strony 
internetowej, lub z sekretariatu szkoły                                                                                         
- 3  zdjęciami

b) uiścić opłatę wpisową 
Przypominamy, że  czesne jest bezpłatne.

Dla zainteresowanych pliki do pobrania:

formularz rejestracyjny (w formacie .doc)

szkolny plan nauczania (w formacie .jpg)


Wszelkich informacji udziela we wszystkie dni tygodnia sekretariat szkoły
Policealne Studium ZDZ w Rzeszowie  ul Piłsudskiego 2  35-959 Rzeszów                             
Tel.      017 862 80 96, 510-998-027                 e-mail: ps@zdz.rzeszow.pl